Gjerpen Håndball

  • Besøks og postadresse:      Gjerpenhuset, Griniveien 11, 3721 Skien
  • E-post administrasjon:        Administrasjon
  • E-post klubb:                            GH Klubb
  • Internett:                                    Gjerpen Håndball

Ledelse

  • Eli Ducros, mobil 91 78 20 09

Styret

  • Styreleder Helene Røsholt

Junioravdelingen

  • Leder Jan Rondeel
    mobil 924 23 843, E-post